175-1 коап

Куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, — тягне за собою попередження або накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, — тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Коментар:

Об’єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері охорони здоров’я, забезпечення пожежної безпеки та громадського порядку (див. коментарі до статей 42, 173, 175).

Об’єктивна сторона правопорушення, передбаченого коментованою статтею, полягає у курінні тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради.

Куріння тютюнових виробів — це дії, що призводять до згорання тютюнових виробів, у результаті чого утворюється тютюновий дим, який виділяється в повітря та вдихається особою, яка їх курить. До місць, в яких заборонено куріння, Законом України «Про заходи Щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» від 22.09.2005 p. № 2899-IV віднесено робочі місця та громадські місця, за винятком спеціально для цього відведених місць. Власник або уповноважені ним особи, чи орендарі відповідних споруд, окремих приміщень зобов’язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, якої завдають здоров’ю людини куріння тютюнових виробів чи інші способи їх вживання. Законом можуть встановлюватися й інші обмеження щодо місць вживання тютюнових виробів. У громадських місцях для осіб, які не курять, відводиться не менше ніж 50% площі цих громадських місць, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію.

Визначення громадського місця див. коментар до ст. 173. Під робочим місцем необхідно розуміти місце постійного або тимчасового перебування працівника в процесі трудової діяльності. Постійне робоче місце — місце, на якому працівник перебуває більшу частину робочого часу (більше 50% або більше 2 годин безперервно). Якщо робота здійснюється в різних пунктах робочої зони, постійним робочим місцем вважається вся робоча зона, яка визначається як простір, обмежений заввишки до 2 м над рівнем підлоги або майданчика, на якому знаходиться місце постійного або непостійного (тимчасового) перебування працівників. Непостійне робоче місце — місце, на якому працівник перебуває меншу частину (менше 50% або менше 2 годин безперервно) свого робочого часу (Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики від 01.09.1992 р. № 41). Суб’єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності.

Суб’єктом правопорушення може бути особа, якій виповнилося 16 років.

На главную страницу

ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ

Вступил в силу Закон № 4844-VI об ограничении мест курения табачных изделий, полностью запрещающий курение в общественных местах.

Отныне запрещается курение табачных изделий, а также электронных сигарет и кальянов:

— в помещениях предприятий ресторанного хозяйства;
— в лифтах и таксофонах;
— в помещениях и на территории учреждений здравоохранения ;
— в помещениях и на территории учебных заведений;
— на детских площадках;
— в подъездах жилых домов;
— в подземных переходах;
— в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров;
— в помещениях объектов культурного назначения;
— в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;
— на стационарно оборудованных остановках маршрутных транспортных средств;
— а также в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оз доровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта (эта норма действует еще с 16.06.2012).

Также запрещается, кроме специально отведенных для этого мест, курение табачных изделий:

— в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
— в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;
— в помещениях общежитий;
— в аэропортах и на вокзалах.

Такие места не должны превышать 10 % площади помещения и должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией.

Нарушителям Закона (владельцам и арендаторам помещений) грозит штраф от 1 до 10 тысяч гривен (есть мнение, что Закон о запрете курения выполнит фискальную функцию). Читайте также — Куда из ресторанов мигрируют курильщики? А незаконно курящее физлицо будет привлечено к административно й ответственности по статье 175-1 КоАП.

С 17 сентября 2012 года в Украине запрещена реклама, стимулирующая продажу табачных изделий.

Статья 175 УК РФ. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (действующая редакция)

1. Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, —

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере, —

в) утратил силу. — Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения, —

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Начнем с того, что на сегодняшний день такого понятия НЕ существует.
Кодекс Украины об административных правонарушениях (далее – КУоАП) четко регулирует, где курить нельзя и что за это будет.

Так, согласно ст. 110 КУоАП, нельзя курить в вагонах, включая тамбуры поездов пригородного сообщения, в вагонах поездов городского и дальнего сообщения (за исключением специально отведенных мест) и в метрополитене.
За нарушение этой статьи светит вам от 85 до 340 грн.

Запрещено курение и на речных и морских судах, за исключением специально отведенных мест.
За нарушение этого запрета светит штраф: на морских – от 17 до 51 грн. (ст. 115 КУоАП), а на речных – от 85 до 340 грн. (ст.117 КУоАП).
Чего курение на речных является более тяжким нарушением, я, увы, не знаю 🙂

Согласно ст. 119 КУоАП запрещено курение в автобусах, маршрутных такси, троллейбусах и трамваях. За нарушение или предупреждение, или штраф от 85 до 340 грн.

И последняя статья, которая говорит о курении, это ст. 175-1 КУоАП, она-то нам в основном и нужна.
Так, согласно ст. 175-1 КУоАП запрещено

«Курение табачных изделий в местах, где это запрещено законом, а также в других местах, определенных решением соответствующего сельского, поселкового, городского совета»

За нарушение этого запрета предусмотрено или предупреждение или штраф от 51 до 170 грн.

На сегодняшний день остался один закон, который регулирует вопрос запрета курения, это ст.13 Закона Украины от 22.09.2005 №2899-IV «О мероприятиях по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения».

Таким образом, согласно закона запрещено курение не только табачных изделий, но и электронных сигарет и кальянов:
1) в лифтах и таксофонах;
2) в помещениях и на территории заведений здравоохранения;
3) в помещениях и на территории учебных заведений;
4) на детских площадках;
5) в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта;
6) в подъездах жилых домов;
7) в подземных переходах;
8) в транспорте общего пользования, который используется для перевозки пассажиров;
9) в помещениях заведений ресторанного хозяйства;
10) в помещениях объектов культурного назначения;
11) в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;
12) на стационарно оборудованных остановках маршрутных транспортных средств.

Очень важно!
С 16 декабря 2012 года к местам, где запрещено курение, относятся помещения заведений ресторанного хозяйства.
Что такое заведение ресторанного хозяйства написано в Правилах работы заведений (предприятий) ресторанного хозяйства, утвержденных приказом Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции Украины от 24.07.02 №219, а именно:
– п.1.3. Заведение ресторанного хозяйства – организационно-структурная единица в сфере ресторанного хозяйства, которая осуществляет производственно-торговую деятельность: производит и (или) доготавливает, продает и организует потребление продукции собственного производства и закупных товаров, может организовывать досуг потребителей;
– п.15 Заведения (предприятия) ресторанного хозяйства разделяются по типам: фабрики-кухни, фабрики заготовительные, рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные, буфеты, магазины кулинарных изделий, кафетерии, рестораны и бары.

Таким образом, курить нельзя во всех заведениях общественного питания, не важно, что это: ресторан, кафе или бар/паб.
При этом отведение мест/столиков/комнат для курящих посетителей теперь не предусмотрено.

Более того, даже простое размещение пепельниц в заведениях ресторанного хозяйства приведет к штрафу (от 1 000 до 10 000 грн.).

Так же запрещается, кроме специально отведенных для этого мест, курение табачных изделий:
1) в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
2) в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;
3) в помещениях общежитий;
4) в аэропортах и на вокзалах.

В этих помещениях курение запрещено везде, за исключением специально отведенных мест.
Владелец, уполномоченные им лица, или арендаторы соответствующих сооружений или отдельных помещений обязаны отвести специальные места для курения, суммарная площадь которых не должна превышать 10 процентов общей площади соответствующего сооружения или помещения, оборудованные вытяжной вентиляцией или другими средствами для удаления табачного дыма, а также разместить информацию о том, что это – места для курения.

Но!
В статье КУоАП есть отсылка к решениям сельских, поселковых и городских советов, которые своими решениями могут запретить курение в других местах.

Единственный документ Харьковского горсовета, который мне удалось найти и в котором идет речь о запрете курения, это «Правила благоустройства территории города Харькова», согласно которым запрещено курение «в общественных местах, а именно» (тоесть не просто «общественных», а приведен их исчерпывающий перечень):
1) в зданиях, сооружениях (их частях), которые доступны или открыты для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды;
2) в тоннелях и подземных пешеходных переходах;
3) на станциях метрополитена;
4) на стадионах;
5) в лифтах и таксофонах;
6) на территориях заведений образования, в том числе детских комбинатов, школ, высших и средних учебных заведений;
7) на территориях и непосредственно рядом с территориями детских площадок, детских развлекательных аттракционов, площадок, для отдыха и досуга;
8) в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений.

Таким образом, ни на улице, ни в парке, ни возле дома курение НЕ ЗАПРЕЩЕНО (если только рядом нет детской или спортивной площадки, аттракционов, площадок для отдыха и досуга).

Только не спрашивайте, что такое «площадки для отдыха и досуга», я пока что не знаю 🙂 Вполне возможно, что такой площадкой можно считать и лавочку у подъезда 🙂

Что делать если подошел милиционер.

Если вы курите в каком-то месте, которое не относится к перечню, приведенному в законе и/или постановлении вашего горсовета/сельсовета, а милиционер инкриминирует вам «курение в общественном месте» и грозится штрафом, для начала нужно:
1) Вежливо объяснить ему, что начиная с февраля 2010 года такого понятия как «курение в общественном месте» не существует, а согласно действующему законодательству курение запрещено в определенных местах, и это место (где вы сейчас находитесь) к перечню, утвержденному законом, не относится. Если милиционер спросит где же, по-вашему, нельзя курить, вы можете спокойно ответить, что это в первую очередь должен знать ОН и предложите назвать статью КУоАП, которую по его мнению вы нарушили, а также статью и название закона которым утвержден перечень мест, где курение запрещено.
2) Если милиционер говорит о том, что курение здесь запрещено согласно постановлению горсовета, попросите его вам показать или хотя бы назвать дату и номер.
3) Если милиционер продолжает настаивать на том, что вы что-то нарушаете, когда курите, предложите ему составить протокол об административном правонарушении, в котором четко указать, где вы курите и что при этом нарушили.
4) Если милиционеры ведут себя нагло, хамски, неадекватно или вам просто надоело с ними препираться, достаете сотовый телефон и звоните по телефону доверия УВД в Харьковской области (057) 70-59-333, или в службу внутренней безопасности УВД в Харьковской области (057) 700-40-24, или в Инспекцию по личному составу МВД Украины (044) 254-98-98. При звонке называете себя и сообщаете о неправомерных требованиях сотрудников МВД, подробненько описывая ситуацию, в т.ч. где вы находитесь, что курение законом здесь не запрещено и что вы об этом сообщили сотруднику МВД, тем не менее, он настаивает на том, что вы что-то нарушаете. Попросите сотрудника милиции показать вам удостоверение (если он его вам еще не показывал или вы не запомнили его данные) и продиктуйте его данные тому, кто принимает звонок.

Думаю, подобных действий в большинстве случае будет достаточно, чтобы привести в чувство ППСников 🙂

Если все же по какой-то причине дошло до составления протокола (например, выходной день и телефоны не отвечают), для начала напомните милиционерам, что согласно Устава они обязаны составлять протокол об административном правонарушении только в случае, если после их устного замечания вы продолжаете его совершать (надеюсь к этому моменту вы уже докурили и потушили сигарету :), а поскольку вы уже не курите 🙂 и больше здесь курить не будете, то и причин составлять на вас протокол нет.

Если милиционеры все же талдычат о протоколе и начали его составлять, то помните, что согласно ст.254 КУоАП

«Протокол об административном правонарушении, в случае его оформления, составляется в двух экземплярах, один из которых под расписку вручается лицу, которое привлекается к административной ответственности»

При этом согласно ст.256 КУоАП

«В протоколе об административном правонарушении указываются: дата и место его составления, должность, фамилия, имя, отчество лица, которое составило протокол; сведения о лице, которое привлекается к административной ответственности (в случае ее выявления); место, время совершения и суть административного правонарушения; нормативный акт, который предусматривает ответственность за данное правонарушение; фамилия, адреса свидетелей и потерпевших, если они есть; объяснение лица, которое привлекается к административной ответственности; другие сведения, необходимые для решения дела… Протокол подписывается лицом, которое его составило, и лицом, которое привлекается к административной ответственности; при наличии свидетелей и потерпевших протокол может быть подписан также и этими лицами.

В случае отказа лица, которое привлекается к административной ответственности, от подписания протокола, в нем делается запись об этом. Лицо, которое привлекается к административной ответственности, имеет право дать объяснение и замечание относительно содержания протокола, которые добавляются к протоколу, а также изложить мотивы своего отказа от его подписания. При составлении протокола лицу, которое привлекается к административной ответственности, разъясняются его права и обязанности, предусмотренные статьей 268 этого Кодекса, о чем делается отметка в протоколе»

После того, как вам дали подписать протокол, вы должны:
1) Внимательно его прочитать;
2) Если не согласны или в протоколе не написано, где вы курили или что вы нарушили, в строках, отведенных для объяснения пишите, что вы не согласны, что курили на самом деле там-то и там-то, а в протоколе об этом не указано, как и не указано, что вы нарушили и допишите, что вы обязательно хотите чтобы протокол рассматривался в вашем присутствии и о дате и времени рассмотрения вы просите сообщить по адресу *** (укажите адрес).
3) Все остальные свободные строки заполняйте прочерками (а то потом там будет дописано, что вы еще и матом ругались и пьяные валялись :))
4) Расписываетесь в графе, отведенной для подписей и сразу после написанного объяснения. Если вас не ознакомили с правами, в графе где делается эта отметка, нагло пишете “с правами не ознакомлен” и ставите свою подпись.
5) Вам обязаны дать один экземпляр протокола. Если дали, расписываетесь в специальной графе (но только после того как дали и попросили расписаться а не заранее). Если не дали, нигде больше не расписывайтесь.

Все, на этом ваше общение с милиционерами должно закончиться. Дальше они обязаны передать протокол начальнику райотдела, который и должен принять решение, виноваты вы в правонарушении или нет.

Помните, что согласно ст. 260 КУоАП, если у вас есть с собой паспорт, то милиционеры обязаны составить протокол на месте совершения правонарушения.

Если же паспорта у вас нет, вас могут доставить в отделение для установления личности составления протокола.
На случай если такое произойдет или если не смотря на то что документы у вас есть вас все же хотят доставить в отделение советую прочитать мою статью «Гражданин, пройдемте!» там очень подробно описан этот момент (что бы не повторятся здесь).

Оттуда же можно почерпнуть еще кучу полезных моментов которые будут нелишними при общении с сотрудниками МВД.

Что бы не пропустить ничего важного подписывайтесь на наш Телеграм-канал, страницу в Фейсбуке, или добавляйтесь в Твитере.

Запрет курения электронных сигарет (РАЗЪЯСНЕНИЕ ЮРИСТА)

Фото: Первый Криворожский Пожалуй, каждый из нас заметил стремительный рост популярности курения электронных сигарет. Конечно, мы не будем останавливаться на технических характеристиках таких сигарет. «Правовой центр — Гарант» задался вопросом о том, распространяется ли запрет курения табачных изделий на электронную сигарету.

С таким вопросом мы обратились в Исполком Криворожского городского совета. Нами был получен ответ о том, что согласно статье 13 Закона Украины «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения» (далее — Закон), запрещается курение табачных изделий, а также электронных сигарет и кальянов в общественных и запрещенных для курения местах.

С перечнем таких мест вы сможете ознакомиться ниже. Обращаем Ваше внимание, что такой перечень является исчерпывающим и не подлежит расширенному толкованию.

Дополнительно отметим, что 13 статьей, также установлен запрет на курение в помещениях учреждений, предприятий, организаций независимо от форм собственности, в гостиницах и подобных организациях, в аэропортах и на вокзалах. Следует отметить, что владельцы или арендаторы помещений и сооружений, согласно вышеуказанного Закона, обязаны создать специальные места для курения.

Также, напоминаем, что ответственность за курение табачных изделий (в т.ч. электронных сигарет) предусмотрена ст. 175-1 Кодекса об административных правонарушениях. Нарушение такого запрета влечет за собой наложение штрафа от 3-х до 10-ти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Учитывая, что необлагаемый минимум составляет 17 гривен, то размер штрафа составляет от 51 грн. до 170 грн. Интересно, что Законом не учитывается наличие или отсутствие табачной составляющей в веществе для электронной сигареты. То есть, курение электронной сигареты в вышеуказанных местах запрещается независимо от наличия в ней табака.

Дело о нарушении вышеуказанного запрета рассматривается органами национальной полиции, а в некоторых случаях — административными комиссиями при исполкомах городских советов.

В заключении необходимо отметить, что во многих странах мира электронная сигарета запрещена. Что касается Украины, то по данным Единого государственного реестра судебных решений по 2016, практика привлечения к административной ответственности за нарушение вышеуказанной статьи недостаточно распространена.

Включение в статью 13 Закона положений про электронную сигарету и кальянов совершено еще в 2012 году, что также, свидетельствует о растущей популярности такого товара. Кстати, во многих странах ЕС предлагают ввести акцизный сбор на электронные сигареты. У такого решения есть как сторонники, так и противники, которые считают, что такой товар вредит здоровью не меньше чем обычная сигарета.

Суд в Дагестане оштрафовал председателя ТСЖ


Председатель ТСЖ «Наш дом» города Кизляра оштрафован за неразмещение сведений в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

«Так, в ходе проверки, специалисты Госжилинспекции Дагестана установили, что председатель ТСЖ «Наш Дом», являясь должностным лицом, непосредственно ответственным за пополнение Системы, не разместил информацию, указанную в пунктах 1, 7, 21, 25, 29, 30, 33, 39 статьи 6 федерального закона «О ГИС ЖКХ».

В частности, не размещена информация о лицах, осуществляющих поставки коммунальных ресурсов; о перечне оказываемых услуг по управлению общим имуществом в МКД; о проведении ремонта; о ценах на услуги по управлению в МКД и т.д.», — сообщает пресс-служба Госжилинспекции РД.

Инспекцией в отношении руководителя ТСЖ ГИС составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ «Неразмещение информации в соответствии с законодательством Российской Федерации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства…»

Материалы дела для рассмотрения и принятия решения были переданы в мировой суд, который постановил: «Председателя ТСЖ «Наш дом» г. Кизляра признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 13.19.2 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа».

Напомним, что УК, ТСЖ, РСО, органы местного самоуправления обязуются размещать в ГИС ЖКХ информацию о жилищном фонде, о стоимости и перечне работ и услуг по содержанию общего имущества в жилых домах, о предоставлении потребителям коммунальных услуг и многое другое. Эти обязательства регламентируется законом № 209 «О ГИС ЖКХ». Вместе с тем, законодательством предусмотрена административная ответственность, в том числе и в виде существенных штрафов за нарушение указанного закона.

Смотрите так же:

  • Очередь на жилье в москве молодая семья Условия участия в программе Молодая семья Уже 8 лет Правительство России осуществляет масштабный проект помощи молодежи, направленный на решение жилищной проблемы. Выполнив условия участия в программе «Молодая семья», действие которой с 2016 года […]
  • Военный комиссариат г тосно Военный комиссариат г тосно Лисинское сельское поселение Тосненский район, Ленинградская область Официальный сайт администрации 187023, п.Лисино-Корпус, ул. Турского, д.3 Электорнная почта: adm_lisino@mail.ru Телефон: 8(81361)94-341, 94-390 факс: […]
  • Регистрация в росреестре договора дарения Как зарегистрировать право собственности при дарении недвижимости? Юридический Яндекс Дзен! Там особенные юридические материалы в удобном и красивом формате. Подпишитесь прямо сейчас. Собственник недвижимого имущества (квартиры, земельного участка […]
  • Ст 2325 коап рф Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 241-ФЗ “О внесении изменения в статью 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях” (не вступил в силу) Принят Государственной Думой 17 июля 2018 года Одобрен Советом Федерации 24 июля […]
  • Трудовой кодекс рб выговор Помощь: Дисциплинарные взыскания: порядок применения и оформления ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ: ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ Согласно ст.197 и 198 Трудового кодекса РБ (далее - ТК) за противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение […]